Welkom

Kris Gelaude: “Wil een lied bijdragen tot een heilzame en beleefbare viering, dan moet erin weerklinken
wat in mensen omgaat. Alles wat menselijk is moet er zijn plaats kunnen in vinden: hoop, twijfel, liefde,
vrees, verdriet, verwondering, vertrouwen ...
    Lees meer

Lieddagen

Samen zingen !

Kris Gelaude schetst de context waarin de liederen geschreven werden. Arnout Malfliet en Geert Craps (bege-)leiden op begeesterende toon de samenzang.
Kennis vooraf is niet vereist, gaarne zingen is voldoende!
Lees meer

 

Nieuw liedboek

 

Arnout Malfliet zette 24 teksten van Kris Gelaude op muziek. Hij waakte erover dat de melodieën voor ieder koor en iedere gemeenschap vooral zingbaar zouden blijven. En tegelijk wist hij er schoonheid in te leggen, zodat het liederen zijn die blijven hangen.  
Lees meer
 

Beluister hier het interview van Braambos met Kris Gelaude en Arnout Malfliet